Фінансова звітність

2022 рік

1111

2021 рік

Форма №1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2021

Форма №1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2021

Форма №1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2021

Форма №1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021

Форма №2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупних дохід) за 1 квартал 2021

Форма №2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2021

Форма №2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2021

 

 

2020 рік

Форма №1. Баланс за 2020 рік

Форма №2. Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Форма №3. Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Форма №4. Звіт про власний капітал за 2020 рік

Форма №5. Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Форма №6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2020 рік

Форма №1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2020 р.

Форма №2. Звіт про фін. результати (Звіт про сукупний дохід) 9 місяців 2020 р.

Форма №2. Звіт про фін. результати (Звіт про сукупний дохід) 1 півріччя 2020 р.

Форма №1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2020 р.

Форма №2. Звіт про фін. результати (Звіт про сукупний дохід) 1 квартал 2020

Форма №1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2020

2019 рік

Форма №5. Примітки для річної фінзвітності за 2019 рік

Форма №4. Звіт про власний капітал за 2019 рік

Форма №3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2019 рік

Форма №2. Звіт про фін. результати (Звіт про сукупний дохід) 2019 рік

Форма №1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Форма №1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2019 р.

Форма №2. Звіт про фін. результати (Звіт про сукупний дохід) 9 місяців 2019 р.

Форма №2. Звіт про фін. результати (Звіт про сукупний дохід) 1 півріччя 2019 р.

Форма №1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2019 р.

Форма №1. Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2019

Форма №2. Звіт про фін. результати (Звіт про сукупний дохід) 1 квартал 2019

2018 рік

 
 
 
 
 

2017 рік

2016 рік